Παιδοδοντία

Φροντίζουμε τους μικρούς μας φίλους
Παιδοδοντία Βασιλική Φαρμάκη
Στην κλινική μας δεχόμαστε όλα τα μικρά παιδιά, με σκοπό τη σωστή καθοδήγηση για αποτελεσματική στοματική υγιεινήαλλά και για οποιαδήποτε θεραπεία. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά έτσι ώστενα έχουν μια σωστή σχέση με τον οδοντίατρο μεγαλώνοντας.
Η πρώτη επίσκεψη πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 3 χρονών για να μπορέσει το παιδί να αποκτήσει αρμονική σχέση τόσο με τον οδοντίατρο όσο και με το γύρω οδοντιατρικό εξοπλισμό. Παράλληλα παρουσιάζουμε στο παιδί, το σωστό τρόπο στοματικής υγιεινής, έτσι ώστε να γίνει βίωμα από την παιδική ηλικία. Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες, όπου γίνεται έλεγχος και καθαρισμός των δοντιών.
Παιδοδοντικές εργασίες:
  1. Εμφράξεις οπών και σχισμών (προληπτικά)
  2. Παιδικά σφραγίσματα σε νεογιλά και μόνιμα δόντια
  3. Παιδικές εξαγωγές και καθαρισμοί
  4. Φθοριώσεις (πρόληψη τερηδόνας)
  5. Παιδικές απονευρώσεις (πολφοτομές)
  6. Ορθοδοντική για ορθή καθοδήγηση της ανατολής των μόνιμων δοντιών