Ενδοδοντική Θεραπεία

Τι είναι η απονεύρωση δοντιού
Ενδοδοντική θεραπεία - Απονεύρωση δοντιού

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι μια οδοντιατρική παρέμβαση που γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού, που λέγεται πολφός, όταν αυτός έχει επιμολυνθεί από μικρόβια. Ο πολφός του δοντιού αποτελείται από νεύρα, αγγεία και συνδετικό ιστό.

Η φλεγμονή ή μόλυνση του πολφού μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια όπως εκτεταμένη τερηδονική βλάβη, επαναλαμβανόμενες οδοντιατρικές παρεμβάσεις, κακές αποκαταστάσεις ή κάταγμα του δοντιού. Επίσης, ο τραυματισμός ενός δοντιού μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του πολφού ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σημάδια καταστροφής του δοντιού.

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος, μολυσμένου ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα, ώστε να μην αναπτύσσονται μικρόβια στο εσωτερικό του δοντιού. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραμονή μικροβίων στον πολφό προκαλεί καταστροφή του δοντιού και του οστού που το περιβάλει, με τελική συνέπεια την απώλεια του δοντιού, την επέκταση της καταστροφής του οστού και την επιμόλυνση των διπλανών δοντιών και ιστών.

Διαδικασία και διάρκεια θεραπείας

Μια ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) για να ολοκληρωθεί χρειάζεται συνήθως ένα έως τρία ραντεβού.

Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται η διάγνωση της βλάβης και η ενημέρωση του ασθενή για το είδος της θεραπείας και τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί, με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Συνήθως η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Αναισθητοποιείται τοπικά το δόντι
  • Απομονώνεται το δόντι από το σάλιο και τα βακτήρια
  • Κατόπιν, παρασκευάζεται ο πολφός ενώ καθαρίζονται και διαμορφώνονται κατάλληλα οι ριζικούς σωλήνες
  • Απολυμαίνονται οι ριζικός σωλήνας με ειδικά αντιμικροβιακά διαλύματα ή και χρήση διοδικού laser , όπου έχει σημασία η εφαρμογή του για την εξουδετέρωση των μικροβίων.
  • Εμφράσεται και απομονώνεται ο πολφικός θάλαμος με ειδικό εμφρακτικό υλικό (γουταπέρκα).
  • Σε κάποιες περιπτώσεις εκτεταμένης μικροβιακής μόλυνσης χρειάζεται η λήψη αντιβιοτικών παράλληλα με την ενδοδοντική θεραπεία.